SADA INVESTIRÁ 336.440 EUROS EN RENOVAR PÁRROCO VILLANUEVA

07 / NOV / 2022

SADA INVESTIRÁ 336.440 EUROS EN RENOVAR PÁRROCO VILLANUEVA

O Concello licita a obra por 336.440 euros, tras solicitar unha revisión do orzamento do proxecto orixinal. É unha obra cun prazo de execución de cinco meses.

La avenida Párroco de Villanueva será renovada completamente. O Concello licita a obra por 336.440 euros, tras solicitar unha revisión do orzamento do proxecto orixinal. É unha obra cun prazo de execución de cinco meses.

Este proxecto suporá mellorar unha zona de carácter residencial, cunha alta densidade de poboación e que agrupa varios servizos que mobiliza un gran número de veciños debido a que Sadadarriba, onde está esta avenida, ademais do centro de saúde alberga a sede da Policía Local, o Servizo de Recadación Municipal e Protección Civil.

Ademais, na parte alta atópase un conxunto pertencente á Igrexa, un cruceiro e un templo do século XVII, que foi reconstruído. En Párroco Villanueva, que forma a estrada provincial DP-7506, prevese a demolición de parte das beirarrúas e da calzada. Desde o Concello considérase que «a calzada atópase falta dunha reparación e sobre todo, unha adecuación ao uso do ámbito, xa que as velocidades de circulación a través dela, non son acordes coa densidade poboacional, nin coas necesidades dúas veciños de Sadadarriba».

Esta obra leva a substitución das acometidas aos edificios que non cumpran os criterios de materiais adecuados e a separación de augas residuais e pluviais. Así mesmo, a obra permitirá reparar as acometidas domiciliarias de augas residuais e pluviais que non cumpren cos estándares do proxecto. Tamén se recollerán augas procedentes dos soportais privados dos edificios da marxe esquerda e que actualmente discorren pola beirarrúa. Tamén se contempla a substitución das canalizacións de fibrocemento por fundición dúctil e revisaranse as instalacións refacendo as acometidas que se vexan que non son adecuadas.

A obra contempla tamén instalar seis columnas de iluminación. Parte destes traballos realízanse na contorna de dous elementos catalogados como BIC, como o cruceiro de Sadadearriba e a casa do escudo, o que leva informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Arquivado en