Sada convoca unha primeira xuntanza de traballo para a mellora do Río Maior

18 / XUL / 2021

Sada convoca unha primeira xuntanza de traballo para a mellora do Río Maior

O Alcalde e o Concelleiro de Obras e Servizos do Concello de Sada tiveron a primeira xuntanza de traballo con representantes de Augas de Galicia e da empresa Novotec Consultores S.A., adxudicataria da redacción do proxecto construtivo de mellora do funcionamento hidráulico do río Maior.

O Alcalde e o Concelleiro de Obras e Servizos do Concello de Sada mantiveron o pasado venres día 16 a primeira xuntanza de traballo con representantes de Augas de Galicia e da empresa Novotec Consultores S.A., adxudicataria da redacción do proxecto construtivo de mellora do funcionamento hidráulico do río Maior.

Nesta primeira xuntanza, realizada un día despois da adxudicación, as distintas partes mostraron a súa total colaboración para que, no prazo estipulado de seis meses, o proxecto sexa unha realidade e se poida proceder á licitación e contratación dos traballos de execución da obra para reducir el riesgo de inundación en la zona de las Brañas y la desembocadura del río, declarada como área de riesgo potencial significativo de inundación

Coa adxudicación deste contrato trátase de realizar, primeiramente, un estudo de alternativas coa proposta máis adecuada para actuar no treito final do río. Este será o primeiro paso das actuacións previstas no convenio de colaboración asinado entre Xunta e Concello que recolle un investimento conxunto de 1,57 M?. Este estudo servirá de base para o desenvolvemento posterior do proxecto construtivo da solución determinada, para acometer as obras necesarias.

Segundo o convenio asinado, do total da achega, a redacción do proxecto construtivo, adxudicado o pasado 15 de xullo, será asumido polo Concello.

Os 1,5 millóns de euros restantes destinaranse á execución das obras, achegando 500.000 euros a entidade hidráulica da Xunta e 1 millón de euros o Concello de Sada, que tamén recibiu unha axuda da Deputación Provincial. As actuacións contarán coa cofinanciación do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

No cumprimento do obxecto deste convenio, Augas de Galicia comprométese, ademais, a realizar o estudo de alternativas, contratar a redacción do proxecto da obra de acordo coa proposta seleccionada polo Concello de Sada, así como á súa supervisión e aprobación. Tamén se obriga á contratación, dirección e execución das obras até completar a súa finalización.

Pola súa banda, o Concello de Sada asume determinar a proposta máis adecuada das resultantes do estudo de alternativas elaborado polo organismo hidráulico da Xunta, a posta á disposición dos terreos necesarios para o inicio das obras e a realización de xestiónelas pertinentes para posibilitar a súa execución; así como o deber de recibir as obras que non formen parte do dominio público hidráulico, e asumir o seu mantemento e conservación.

Área de risco potencial significativo de inundación, Arpsi

Augas de Galicia redacta e revisa cada seis anos a avaliación preliminar do risco de inundación (EPRI) da demarcación hidrográfica Galicia-Costa, considerándose na actualización correspondente ao segundo ciclo 2021-2027, a zona das Brañas e a desembocadura do río Maior, en Sada, como área de risco potencial significativo de inundación (ARPSI).

O proceso de planificación, unha vez declarada unha zona como área de risco, leva consigo o posterior desenvolvemento de mapas de risco de inundación, para a súa incorporación ao plan de xestión de risco de inundación. Este plan permite, xunto co estudo e a determinación das medidas que se consideren necesarias para tratar de minimizar os riscos de inundación, incrementar a calidade ambiental das contornas fluviais e recuperar a condición dos ríos como hábitats naturais, para a súa execución por cada unha das autoridades competentes.

Independentemente deste proceso, o Concello de Sada presentou un estudo sobre o deficiente funcionamento e insuficiencia de capacidade de desaugadoiro e os continuos atrancos dos ríos Maior e Fontoria no treito final, no que existen catro ovoides, propondo substituílos por un marco de sección interior de 4x1,50 metros, similar ao resto de treitos da canle que discorre polo núcleo urbano.

A partir de todo este traballo, realizouse o estudo alternativas para poder decidir a solución óptima e eficaz na redución do risco de inundación da área de risco potencial significativo de inundación de Sada, podendo considerarse esta actuación conxunta como unha primeira medida das que corresponda acometer para minimizar os riscos de inundacións.

 

Arquivado en