Sada comeza a mellora de once camiños nas parroquias

30 / ENE / 2019

Sada comeza a mellora de once camiños nas parroquias

-O Concello de Sada, a través da concellaría de Obras e Servizos, adxudicou o proxecto de mellora da seguridade viaria nos camiños das parroquias. A empresa adxudicataria, Ponciano Neto SL, comezará a próxima semana as obras que inclúen limpeza de cunetas, servizos, dotación de áridos e tripla rega asfáltico.

 

Sada 30 xaneiro 2018. 

A concellaría de Obras e Servizos, xestionada por Miguel Tenreiro, realizou en anos anteriores un estudo de numerosos camiños nas parroquias para acometer a súa mellora. Trátase de camiños xeralmente con , con escaso firme e con canalizacións de pluviais en cuneta aberta que se foron deteriorando como consecuencia do paso do tempo e o tráfico intenso soportado con todo tipo de vehículos: transporte escolar, circuítos de distribución, recollida de produtos, vehículos empregados pola construción de vivendas, etc. O que fai necesario a dotación dun maior paquete de firmes que impida a súa destrución, así como mellorar a comodidade e seguridade dos peóns e condutores. 

Desde a concellaría de Obras e servizos actuarase nos seguintes camiños: Camiño dá Lapa na zona da Valexa en Veigue, camiño da Xesteira en Souto (Carnoedo), camiño da Braña de Arriba en Piñeiro (Meirás), camiño de Tumbadoiro a Cimás (Meirás), camiño do Redondo (Meirás), camiño da Cañota en Vilar (Meirás), camiño dá Viladona en Mandín (Soñeiro), camiño de Trasín a Soutovello (Mosteirón), camiño de Amexeiral ao Valo (Mondego), camiño de Mazón en Amexeiral (Mondego) e camiño de Quintán a Vertín (Mondego), que vai do parque infantil ás pistas polideportivas de Mondego.

Nesta obra preténdese mellorar camiños en practicamente todas as parroquias do municipio co afirmado do firme, regularizando as rasantes para evitar badenes, rebacheando e por último aplicando un tratamento bituminoso a base de regas asfálticos para o pavimento de rodaxe. En definitiva preténdese a ampliación do ancho da calzada que incida na mellora da seguridade viaria e mellore o paso de automóbiles en zonas de curvas ou en cruces, case sempre de baixa visibilidade e a mellora do firme coa incorporación de novas capas máis adecuadas ás características do tráfico rodado que soportan. 

Igualmente realizaranse obras de mellora da drenaxe, reforzo de cunetas e a mellora da sinalización así como mantemento tanto do pavimento existente (escarificaciones e compactaciones, rebacheo, tratamentos superficiais, etc.) como das marxes (limpeza e perfilado de beiravías e cunetas), reforzos dos noiros e terrapléns. Ademais inclúese a dotación nalgún dos camiños tubaxes soterradas para o servizo de saneamento, así como a posta a cota de pavimento definitivo as tapas dos rexistros existentes, basicamente de auga e saneamento.

Dadas as características e o volume das obras proxectadas considérase como necesario o prazo de tres meses, a partir da data da acta de comprobación do reformulo, para a terminación das citadas obras. 

Obras realizadas en camiños nos últimos meses 

A concellaría de Obras e Servizos realizou o pasado verán a mellora en 12 camiños do municipio. As obras executáronse nos camiños da Condesa, Rúa dá Cova, Regueira, Souto dá Igrexa, Meirás, Carballal, Soutovello, Cirro, A Fraga, Veigue e Samoedo. Ademais a principios do pasado ano se realización a pavimentación do camiño de Souto a Lamela, o servizo de saneamento no carreiro que discorre entre Ou Castro e Samoedo e a reparación do camiño de San Pedro en Veigue a Taibó en Carnoedo. Todas estas actuacións inclúense nun plan de renovación que abarca, en total, 35 camiños de todas as parroquias do municipio.

Arquivado en