Convocatoria plaza de operario tractorista (Estabilización D.A. 6ª da Lei 20/2021)