Ábrese aos veciños a ampliación do parque infantil das Brañas

16 / NOV / 2015

Ábrese aos veciños a ampliación do parque infantil das Brañas

Mellóraa e ampliación do parque é unha demanda vecinal á que o goberno local deu solución debido á súa masiva utilización.
O orzamento da obra do parque infantil ascendeu a 20.338,89€Sada 16 novembro

O pasado venres abriuse aos veciños o parque infantil das Brañas que acaba de ser remodelado e ampliado para dotalo de máis elementos de xogo e unha maior zona verde para goce dos nenos.

Esta actuación comenzo fai un mes cando o goberno local aprobou mellóraa do parque infantil. O goberno local, coñecedor ademais de que os veciños demandaban unha mellora nas devanditas instalacións, realizou ademais mellóraa do ajardinamiento que se atopa en toda a súa contorna.

As obras consistiron por unha banda na ampliación da zona de xogos e a certificación por empresa homologada do cumprimento da normativa vigente para parques infantís. Con esta actuación ampliouse a zona nun total de 80 metros cadrados cunha solera cun pavimento de seguridade amortiguador.

E por outra banda ao redor do parque infantil acondicionouse o céspede nunha zona de 550 metros cadrados e dotouse duns macizos de planta decorativa que contribuen a elevar o seu valor ornamental.

En canto aos elementos de xogo a ampliación ten unha nova estrutura con varios elementos de xogo, similar ao que xa existía, e instaláronse ademais outro tipo de xogos tipo peirao. O orzamento de mellóraa e ampliación de o

parque infantil ascendeu a 20.338,89 € e realizouse no prazo dun mes.


Parque infantil das Brañas

O recinto atópase nunha zona clasificada como verde da urbanización das Brañas e de carga poblacional alta con gran afluencia de usuarios e visitantes, tanto do propio concello de Sada como de concellos próximos.

Ademais o emprazamento do parque é limítrofe co Feirón de Sada que se celebra todos os sábados do ano e ten unha situación asollada ao abrigo dos ventos dominantes. Por estes motivos o parque infantil soporta unha carga de uso elevada, sendo evidente que as súas instalacións eran insuficientes para a demanda existente.


Revisión parques infantís.

O goberno sadense, ademais das obras de mellora e ampliación do parque infantil situado nas Brañas, revisou os demais parques infantís do término municipal para comprobar a seguridade dos mesmos.

Desde o departamento de obras e servizos municipais revisáronse os elementos de xogos e as superficies acolchadas reparando aqueles susceptibles de arranxo inmediato e retirando os que puidesen ser perigosos para a seguridade dos usuarios.

Arquivado en