INSCRICIÓN COMEDORES ESCOLARES

01 / XUL / 2021

INSCRICIÓN COMEDORES ESCOLARES

Con motivo do comezo do curso escolar 2021/22 abrimos o período de inscrición no servizo de comedor do CEIP “Sada y sus Contornos” e CEIP “Pedro Barrié de la Maza” - Mondego, no que se ofertarán prazas para todas aquelas familias que se queiran ver beneficiadas polo servizo. Este ano, como novidade, dadas as demandas recibidas, tamén ofertaremos o servizo de madrugadores.

FICHA DE INSCRICIÓN AO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR - Curso 2021-22

CIRCULAR INFORMATIVA

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

  • Certificado Oficial de empresa, debidamente selado e asinado, do horario laboral desempeñado no posto de traballo. (agás aqueles en situación de ERTE que deberan aportar a documentación acreditativa oportuna).
  • Documentación acreditativa do estado familiar excepcional (monoparental, numerosa…)
  • Documentación da última declaración da Renda, pois debemos fotocopiar as casillas 435, 460 e 595 ou documento acreditativo de non obrigatoriedade.
  • Xustificante da conta bancaria debidamente selado pola entidade.

O prazo de entrega de toda esta documentación comeza o luns 05 de xullo do 2021 e remata o venres 23 de xullo de 2021. A documentación entregarase no rexistro de entrada do concello, mediante cita previa, sito na planta baixa do mesmo, ou a través da sede electrónica 

No caso de que existise maior demanda que prazas ofertadas, unha vez publicada a listaxe provisional de admitidos abrirase un prazo de reclamación de cinco días naturais. Transcorridos os mesmos e valoradas as alegacións publicarase a listaxe definitiva de admitidos no servizo de comedor para o curso 2021/22.

Prezo máximo do menú comedor alumno x día = 3,50 €.

Prezo do servizo de madrugadores sen almorzo alumno x día = 1,40 (modalidade usuario esporádico 2€)

Prezo do servizo de madrugadores con almorzo alumno x día = 2,35 (modalidade usuario esporádico 3€)

O prezo do servizo de comedor pode ser susceptible das distintas bonificacións as que se poda optar por parte da unidade familiar; o prezo do servizo de madrugadores non conta con bonificacións.

CITA PREVIA:

Arquivado en