Sada licita obras de mellora en estradas do municipio por valor 170.000€.

31/10/2019

Sada licita obras de mellora en estradas do municipio por valor 170.000€.

O Concello de Sada, a través da concellaría de Obras e Servizos, licita varias obras de mellora de canalización de auga ou pavimentación en varios puntos das parroquias de Meirás, Carnoedo e Osedo.


Sada, 30 outubro 2019.

OBRA DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA ENTRE OSEDO E O CASTRO, EN DP-7502.

Debido ás suxerencias dos veciños da parroquia de Osedo, en concreto de O Castro,  a concellaría de Obras e Servizos encargou o proxecto de mellora da distribución de auga na zona xa que o abastecemento de auga non chega a un gran número de vivendas situadas a ambas as marxes da DP-7502, incluídas as situadas nos ramais que desembocan nesta estrada principal.

Preténdese dar servizo a todos os veciños desta zona que carecen de auga potable da rede municipal. Dentro das obras tamén se contempla a execución das acometidas para cada vivenda. En total, para a execución da nova rede de distribución de auga, instalaranse 788,84 metros de tubaxe no eixo principal e dous entroncamentos ás redes existentes. O ramal que dará servizo ás vivendas da zona que non se atopan na DP-7502 terá unha lonxitude de 765,48 metros e ao longo desta nova rede de abastecemento instalaranse un total de 19 acometidas

O orzamento desta licitación ascende a 67.955,40 euros e o prazo para presentar ofertas termina o 6 de novembro.

PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DOS AGRELOS ENTRE, PAZOS E SOUTO NA PARROQUIA DE CARNOEDO

As obras previstas levarán a cabo no camiño dos Agrelos, entre Pazos e Souto na parroquia de Carnoedo. Todo iso nos lugares de Pazos, Espiñeiro e Souto, parroquia de Carnoedo, cunha lonxitude total de 529 metros lineais e unha anchura de entre 2 e 4 metros.

O camiño obxecto de proxecto está pavimentado con regos asfálticos e como consecuencia do paso do tempo se ha ir deteriorando. Igualmente, ten colmatadas as cunetas e posúe noiros moi verticais que, na medida do posible, procederase a retranquear e taluzar para diminuír a súa verticalidad polo que desde a concellaría de Obras proxéctase a ampliación en anchura do camiño e o pavimentado cunha capa de rodaxe con aglomerado asfáltico en quente.

Previamente realizaranse os labores de acondicionamento do firme, a limpeza das cunetas, taluzados do cómaro no lado do camiño no que se precise. Igualmente, realizaranse os traballos de demolición de pavimento para saneo e ligazón con estradas e camiños adxacentes, a escavación nos laterais do camiño para cajeado e posterior afirmado e finalmente a instalación de tubos pluviais nos encontros coas estradas de Pazos e de Souto.

O orzamento desta licitación ascende a 40.576,65 ? e as empresas que queiran prsentar ofertas poden facelo até o 7 de novembro.

MELLORA DO PAVIMENTO DO CAMIÑO DO PEROUTEIRO E DO PUNTO LIMPO EN VILAR, PARROQUIA DE MEIRÁS.

As obras previstas levarán a cabo no camiño de acceso ao Perouteiro e á instalación municipal de “Punto Limpo” no lugar de Vilar, parroquia de Meirás. O camiño ten unha lonxitude total de 764 metros lineais e unha anchura de entre 6 e 8 metros, incluíndose unha zona con maior anchura na fronte da parcela destinada a punto limpo.

Os viarios que se pretende acondicionar atópanse cun pavimento a base dun triplo tratamento asfáltico, atópase moi deteriorado por un bacheado profundo, e o que se pretende é sanear a base do mesmo e nalgún caso a sub-base. Proxéctase a limpeza de cunetas existentes, así como a apertura das mesmas onde non existen. Simultaneamente procederase á limpeza das cunetas e tajeas ou salvacunetas existentes. Igualmente, proxéctanse e orzan tramos de tubaxes para canalizar as augas pluviais da cuneta superior e transportala cara a cuneta inferior atravesando de forma subterránea o camiño.

Ademais realizarase o pintado de bandas laterais en bordo de carril e a subministración e colocación de sinal de circulación vertical de aceiro galvanizado con poste de sujeción. Ao finalizar as obras e despois dun prazo razoable de curado do pavimento procederase á demolición e posterior coroación das tapas de pozos de rexistro e acometidas de auga a nivel da nova rasante do viario.

A licitación desta obra finaliza o 7 de novembro e conta cun orzamento 61.323,47 euros

Arquivado en:
Carnoedo. Novas. Alcaldía . Meirás. Avisos. Osedo. Obras e Servizos.

Temas:
Subvencións e axudas. Urbanismo. Mobilidade. Participación cidadá. Obras e servizos.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.