Información económica, orzamentaria...

AXENDA

Información económica, orzamentaria e estatística

CONTRATOS

  • Contratos menores

             2015-2016

             2017

             2018

             2019

             2020

CONVENIOS

             2020

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

2019-2017

2020

  • Subvencións en réxime de concorrencia

            Educación:

                 Axudas económicas aos desprazamentos co fin escolar

                 Axudas á escolarización

            Deportes            

ORZAMENTO E ESTADOS DE EXECUCIÓN

      - Orzamentos 2019 y 2018

      - Orzamento 2017

      - Orzamento 2016

CONTAS ANUAIS

- Informe do período medio de pago global a provedores

Retribucións de altos cargos e máximos responsables

- Recoñecementos de compatibilidade 

  • No que vai de mandato (2019-2023) non hai aprobados recoñecementos de compatibilidade.

Declaración de bens e actividades dos representantes públicos

- Servizos públicos: custos, grao de cumprimento e calidade

- Relación de bens inmobles da entidade