O Goberno municipal de Sada adxudica un conxunto de obras importantes en camiños e vías do municipio

09/01/2018

O Goberno municipal de Sada adxudica un conxunto de obras importantes en camiños e vías do municipio

-A Xunta de Goberno Local (XGL) aproba a adxudicación da reordenación do entorno da Travesía de Posse, da pavimentación do camino de Souto a Lamela en Carnoedo e a adxudicación da dotación do servizo de saneamento no camino do Loureiro entre  O Castro e Samoedo, obras por un importe de 111.395,24€.


Sada, 8 enero 2018.

O goberno local de Sada levará a cabo obras no centro urbano de Sada así como a pavimentación e o servizo de saneamento de camiños nas parroquias. A XGL aprobou na última xuntanza a adxudicación da reordenación do entorno da travesía de Posse, da pavimentación do camino de Souto a Lamela en Carnoedo e a adxudicación da dotación do servizo de saneamrento no camino do Loureiro entre  O Castro e Samoedo.

As tres obras foron adxudicadas por procedemento aberto a tres empresas distintas. A reordenación do entorno Travesía de Pose adxudicouse á empresa SYR-AMG SLU por un importe 48.101,37€;, a pavimentación do camino de Souto a Lamela, en Carmoedo, á empresa Canarga SL por un importe de 25.000€; e o servizo de saneamento no camino de Loureiro, entre  O Castro e Samoedo, á empresa Excavaciones  Conde por un importe de 38.293,87€.

Reordenación da contorna da Travesía de Posse,

A concellería de Obras e Servizos, xestionada por Miguel Tenreiro, ven comprobando que as actuais infraestruturas no centro urbano de Sada requiren obras de ampliación e mellora, tanto de materiais como de capacidade, e no caso da Travesía de Posse, é necesario darlle continuidade entre si con outro tramo de recente construción da mesma cara ao Sur.

O proxecto prevé a demolición do pavimento actual nas zonas nas que sexa necesario para a execución do novo pavimento, tanto vehicular como peonil. Tamén se prevé demoler o antigo depósito de auga potable.  Para a reposición das beirarrúas proxéctase un pavimento continuo de formigón impreso. Para a conexión peonil do novo tramo da Travesía de Posse 2 e a Travesía de Posse 1 proxéctase un pavimento empedrado de formigón vermello, similar ao existente no tramo contiguo. Ademais das actuacións de novo trazado, mellorarase o itinerario peonil existente entre as Travesías de Posse 1 e Posse 2.

Pavimentación do camiño de Souto a Lamela en Carnoedo.

O camiño obxecto de proxecto está pavimentado con regos asfálticos e como consecuencia do paso do tempo ven de deteriorarse. Presenta actualmente unha superficie moi irregular e afundimentos por compactación de gabias, basicamente debido á instalación das redes de auga e saneamento. A concellería de Obras e Servizos pretende o seu pavimentado cunha capa de rodaxe de aglomerado en quente. Previamente realizaranse os labores de acondicionamento do firme e a limpeza das cunetas a ambos os dous lados do camiño.

Dotación do servizo de saneamento no camiño de Loureiro, entre Ou Castro (Osedo) e Samoedo.

Na actualidade non existe rede de saneamento municipal no Lugar de O Castro. As augas residuais son tratadas de maneira individual en cada unha das vivendas mediante fosas sépticas, co consecuente risco para a saúde pública pola contaminación do terreo onde verten os lixiviados que sobordan destas fosas. A actuación ten como fin mellorar esta situación, facilitando a recollida das augas residuais domésticas e evitando a posibilidade de que se produzan verteduras accidentais ao medio ambiente. As obras baséanse na execución dunha rede de saneamento no Camiño de Loureiro no lugar de O Castro en Osedo, no tramo comprendido entre os viarios provinciais DP-7501 e DP-7502.

Arquivado en:
Carnoedo. Alcaldía. Mondego. Administración local, obras e servizos. Urbanismo e emprego. Osedo. Sada.

Temas:
Subvencións e axudas. Urbanismo. Mobilidade. Obras e servizos.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA