O Concello de Sada ditou a resolución para a aprobación da listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas no proceso selectivo de bibliotecario/a

16/02/2018

O Concello de Sada ditou a resolución para a aprobación da listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas no proceso selectivo de bibliotecario/a

A Alcaldía do Concello de Sada ditou hoxe a resolución que a continuación se transcribe literalmente: “Asunto: Aprobación listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas proceso selectivo bibliotecario/a (PS 38-17) Rematado o prazo de presentación de solicitudes para tomar parte no proceso selectivo convocado para a provisión interina mediante o procedemento de oposición, en quenda libre, dunha praza integrada na escala de administración especial subescala técnica, clase técnicos medios, denominación: bibliotecario/a.

Arquivado en:
Perfil do contratante (anterior a 9/03/2018). Urbanismo e emprego.

Perfís:
Veciños.

AXENDA