Escuela Infantil Flora Ramos - Curso 2017-2018

27/02/2017

Escuela Infantil Flora Ramos - Curso 2017-2018

EIM FLORA RAMOS FLORITA - DOCUMENTACION E NORMATIVA

Prazo inscrición curso 2017-2018 da Escola Infantil Municipal “Flora Ramos, Florita” .-

O 1 de marzo de 2017 abrese  o prazo de inscrición e de renovación para o curso 2017-2018 durante o prazo dun mes, contado do 1/03/2017 ao 31/03/2017, das seguintes prazas:

- De 0 a 1 anos.: 14 prazas de novo ingreso. Total 16 prazas (2 reservadas para Servizos Sociais)

- De 1 a 2 anos: 34 prazas de novo ingreso. De renovación: 16 prazas. Total: 52 prazas (2 reservadas para Servizos Socias)

- De 2 a 3 anos: 6 prazas de novo ingreso (por vacantes producidas). De renovación: 52 prazas. Total: 60 prazas. (2 reservadas para Servizos Sociais)

*Prazas reservadas para Servizos Sociais: 5% da capacidade total da Escola Infantil (128)

DOCUMENTACIÓN:

IMPORTANTE:

AVISOS PARA TODOS OS MATRICULADOS NA ESCOLA INFANTIL PARA O CURSO ESCOLAR 2017-18:

PLAZO DE FORMALIZACIÓN: OS NENOS/AS QUE RENOVAN PLAZA OU SOLICITANTES DE NOVO INGRESO CON PLAZA CONCEDIDA NA LISTA DEFINITIVA, TERÁN PLAZO DO 1-15 JULIO DE 2017 PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA. HABERÁ QUE ENTREGAR O IMPRESO DE FORMALIZACIÓN EN REXISTRO DE ENTRADA DO CONCELLO DE SADA EN HORARIO DE 9:00 A 14:00 NAS DATAS ARRIBA INDICADAS.

ANUNCIO DE PLAZO EXTRAORDINARIO DE SOLICITUDE DE PLAZA DO 1 AO 15 DE AGOSTO PARA CUBRIR 4 VACANTES PARA NENAS/OS NADAS NO 2016 : DE ESTAR INTERESADOS PODEDES PRESENTAR A SOLICITUDE DE NOVO INGRESO NO REXISTRO DE ENTRADA DO CONCELLO.

REUNIÓN DE NAIS E PAIS DE PRINCIPIO DE CURSO: 1 DE SETEMBRO DE 2017 ÁS 11.h. A DITA REUNIÓN NON PODERÁN ASISTIR NENAS/OS.

DÍA DE COMEZO DO CURSO ESCOLAR: 4 DE SETEMBRO. OS NENOS E NENAS NOVOS FARAN UN HORARIO DE ADAPTACIÓN REDUCIDO (SEGÚN SE CONTEMPLA NO RRI.) O PRIMEIRO MES SIN EMPREGAR SERVIZO DE COMEDOR SEN EXCEPCIÓNS, DITO HORARIO O COMUNICAREMOS AO LONGO DO MES DE AGOSTO. 

Arquivado en:
Carnoedo. Novas. Meirás. Mondego. Benestar social e igualdade. Mosteirón. Osedo. Sada. Soñeiro. Veigue.

Temas:
Benestar Social. Subvencións e axudas. Formación.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA