CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

17/04/2018

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

Actualizado a 17 de abril 2018

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN (1) POSTO DE AXENTE DA TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN

IMPORTANTE: As instancias solicitando tomar parte nas probas selectivas dirixiranse ao señor Alcalde e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, durante o prazode SETE días naturais a partir do seguinte ao de publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 


 

 

Arquivado en:
Novas. Urbanismo e emprego. Sada.

Temas:
Emprego. Formación. Urbanismo. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA