CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE FUNCIONARIOS DE BIBLIOTECARIO/A

27/10/2020

CONVOCATORIA DE BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE FUNCIONARIOS DE BIBLIOTECARIO/A

ACTUALIZADO COA LISTAXE PROVISORIA DE PERSOAS ADMITIDAS E EXCLUIDAS

Formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario ou calquera das situacións contempladas no art. 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal funcionario bibliotecario/a.

IMPORTANTE: O prazo para presentación de instancias é de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación na sede e/ou no BOP. o prazo remata o 14 de febreiro de 2020.


 

Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá. Cultura .

Temas:
Cultura. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA