Convocatoria axudas transporte e escolarización curso 2015-2016

06/09/2015

Convocatoria axudas transporte e escolarización curso 2015-2016

Publicación no B.O.P. das axudas escolarización e transporte. Finaliza o prazo de presentación de instancias o 1 de outubro de 2015. A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas ás familias para atender aos gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados.


  • 14-9-2015 - Publicación no B.O.P. das axudas escolarización (descargar) e transporte (descargar). Finaliza o prazo de presentación de instancias o 1 de outubro de 2015.

Arquivado en:
Novas. Educación, xuventude e saúde.

Temas:
Subvencións e axudas. Educación.

Perfís:
Veciños.