A Galiña Azul. Matrícula Curso 2020-2021

18/05/2020

A Galiña Azul. Matrícula Curso 2020-2021

A Escola Infantil A Galiña Azul de Sada abriu o plazo de solicitudes para o próximo curso 2020-2021. As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso coa documentación requirida  presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente con cita previa chamando ao teléfono da escola infantil de Mondego 981624001 ou ao 664138090 en horario de 09:00 a La Escuela Infantil A Gallina Azul de Sada abrió el plazo de solicitudes para lo próximo curso 2020-2021. solicitudes de renovación de plaza y de nuevo ingreso con la documentación requerida se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través del formulario normalizado disponible en la sed electrónica de la Xunta de Galicia (https://sed.junta.gal). Opcionalmente, se podrán presentar las solicitudes presencialmente con cita previa llamando al teléfono de la escuela infantil de Mondego 981624001 o al 664138090 en horario de 09:00 a 15:00h.

IMPORTANTE: PLAZO PARA La PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA El VIERNES 29 DE MAYO.15:00h.

IMPORTANTE: PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REMATA O VERNES 29 DE MAIO.


Arquivado en:
Novas. Mosteirón. Benestar Social e Igualdade. Avisos.

Temas:
Benestar Social. Formación. Participación cidadá.

Perfís:
Veciños. Maiores.