Información Económica, Presupuestaria...

AXENDA

Información Económica, Presupuestaria e Estatística

CONTRATOS

  • Contratos menores

             2015-2016

             2017

             2018

CONVENIOS

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

      2016

  • Subvencións nominativas

            Educación

            Servizos Sociais

            Cultura

  • Subvencións en réxime de concorrencia

            Educación:

                 Axudas económicas aos desplazamentos co fin escolar

                 Axudas á escolarización

            Deportes            

      2015

ORZAMENTO E ESTADOS DE EXECUCIÓN

      - Orzamento 2017

      - Orzamento 2016

CONTAS ANUAIS

- Informe do período medio de pago global a provedores

Retribucións de altos cargos e máximos responsables

- Recoñecementos de compatibilidade

Declaración de bens e actividades dos representantes públicos

- Servizos públicos: custos, grado de cumprimento e calidade

- Relación de bens inmobles da entidade