Plenos Concello...

AXENDA

Plenos Concello

Plenos

A fixación do réxime de sesións ordinarias do Pleno do Concello faise de conformidade co disposto nos artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 40 do Regulamento Orgánico municipal e 38 e 78 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Regulamento Xurídico das Entidades Locais.

Según acordouse no pleno extraordinario do 4 de xullo de 2015, "O Pleno do Concello celebrará sesión ordinaria o último xoves de cada mes, ás vinte horas". "A Alcaldía, ben por propia iniciativa ben a petición da Xunta de Portavoces, poderá variar dito réxime por causas xustificadas, de conformidade co disposto no artigo 40.2 do Regulamento Orgánico".

 

Sesións plenarias do ano 2020

 • Data 26/11/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio -
 • Data 17/11/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 29/10/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 19/10/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 05/10/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 24/09/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 27/08/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 30/07/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 20/07/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 25/06/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 28/05/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 15/05/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 26/03/2020
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio -
 • Data 27/02/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 30/01/2020
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR