Plenos Concello...

AXENDA

Plenos Concello

Plenos

A fixación do réxime de sesións ordinarias do Pleno do Concello faise de conformidade co disposto nos artigos 46.2.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 40 do Regulamento Orgánico municipal e 38 e 78 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Regulamento Xurídico das Entidades Locais.

Según acordouse no pleno extraordinario do 4 de xullo de 2015, "O Pleno do Concello celebrará sesión ordinaria o último xoves de cada mes, ás vinte horas". "A Alcaldía, ben por propia iniciativa ben a petición da Xunta de Portavoces, poderá variar dito réxime por causas xustificadas, de conformidade co disposto no artigo 40.2 do Regulamento Orgánico".

 

Sesións plenarias do ano 2021

 • Data 27/05/2021
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio -
 • Data 29/04/2021
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 25/03/2021
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 11/03/2021
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 25/02/2021
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas -
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 04/02/2021
  Sesión Extraordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR
 • Data 28/01/2021
  Sesión Ordinaria
  Orde do día VER PDF
  Actas VER PDF
  Vídeo/Audio ABRIR