AXENDA

XESTIÓNS

Acceso directo ás principáis xestións

FÍO DIRECTO CO ALCALDE

Poñendo luz sobre a actividade e a xestión municipal

AVISOS, SUXESTIÓNS E QUEIXAS

NOVAS

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOCE SOCORRISTAS ACUÁTICOS

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE DOCE SOCORRISTAS ACUÁTICOS

15/06/2021

Obxecto da convocatoria: A selección polo procedemento de concurso-oposición, en quenda libre, de doce (12) postos de socorristas acuáticos para a Unidade de Salvamento e Socorrismo Acuático que prestará servizo nas praias do Concello de Sada, en réxime de contratación laboral temporal durante o verán.

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE OITO TÉCNICOS DE PRIMEIROS AUXILIOS PARA POSTOS DE SOCORRISMO NAS PRAIAS

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE OITO TÉCNICOS DE PRIMEIROS AUXILIOS PARA POSTOS DE SOCORRISMO NAS PRAIAS

15/06/2021

Obxecto da convocatoria. A selección polo procedemento de concurso-oposición, en quenda libre, de oito (8) postos de técnicos de primeiros auxilios que prestarán servizo nas praias do Concello de Sada, en réxime de contratación laboral temporal durante o verán.

CONVOCATORIA DE 2 POSTOS DE POLICÍA UNIDADE SEGURIDADE CIDADÁN EN COMISIÓN DE SERVIZOS

CONVOCATORIA DE 2 POSTOS DE POLICÍA UNIDADE SEGURIDADE CIDADÁN EN COMISIÓN DE SERVIZOS

14/06/2021

O Concello de Sada abre a convocatoria para o desempeño en comisión de servizos de 2 postos de policía unidade seguridade cidadán 

Número de postos: 2. Denominación do posto: Policía Unidade Seguridade Cidadán (código RPT: 020005).  Escala: Administración Especial -Subescala: Servizos Especiais. Clase: Policía Local. Grupo/Subgrupo de clasificación: C/C1. Nivel de complemento de destino: 18. Complemento específico anual (14 pagas): 12286,37 € . Observacións: nocturnidade.

Sada reforza a Policía Local coa incorporación de tres auxiliares e a convocatoria de 2 novas prazas en comisión de servizos.

Sada reforza a Policía Local coa incorporación de tres auxiliares e a convocatoria de 2 novas prazas en comisión de servizos.

14/06/2021

O número de efectivos da Policía Local elevarase a 22 coa incorporación dos auxiliares e os dous axentes da quenda de noite.

En seis meses o Concello de Sada incorporou cinco axentes e tres auxliares ademáis de nomear un novo Xefe de Policía accidental.

Sada solicita ser punto de activación do Carné Xove

Sada solicita ser punto de activación do Carné Xove

12/06/2021

A día de hoxe gran parte da cidadanía galega de entre 12 e 30 anos está a recibir no seu domicilio o Carné Xove cunha relación de puntos de activación. Pero os puntos de activación están conxestionados dando citas previas para máis alo dun mes, prazo máximo do que se dispón para a activación.

AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2020-2021

AXUDAS Á ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2020-2021

11/06/2021

Actualizado a 21 de abril 2021 coa Listaxe Provisional de Axudas 

A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de axudas económicas ás familias para atenderen os gastos orixinados polo comezo do curso escolar do alumnado, entendendo por tales gastos a adquisición de libros, material didáctico complementario, vestiario e outros gastos directamente relacionados. Para o financiamento deste programa de axudas existe crédito por importe de 12.000 € na partida 326.48013 do Orzamento Xeral do Concello para o ano 2020. O prazo para presentar as solicitudes remata o 2 de decembro.

SERVIZOS A UN CLICK