Orzamento 2016...

AXENDA

Orzamento 2016

Na sesión do Pleno desta Corporación celebrada o día 28 de xaneiro de 2016, aprobouse inicialmente o orzamento xeral do Concello para o ano 2016, atopándose en exposición pública polo prazo de quince días hábiles dende o día seguinte ao da inserción do anuncio no BOP, que tivo lugar o venres 5 de febreiro de 2016.

 

  1. Estado de Gastos e ingresos
  2. Bases execución
  3. Documentación complementaria
  1. Tramitación