Teléfonos de Interese...

Teléfonos de Interese

Os servizos administrativos do Concello de Sada funcionarán con porta pechada de 9 a 14 horas a partir do luns 16 de marzo. Todas as xestións deberanse facer de modo telemático desde a Sede Electrónica do Concello de Sada (sede.sada.gal). En caso de que non se dispuxese de medios telemáticos e para aqueles supostos de urxencia, o Concello atenderá presencialmente previa petición de cita telefónica, en horario de 9 a 14 horas ou chamando ao teléfono 981 620 075.

Atención Coronavirus - 900 400 116

  • Número de atención xeral para as consultas relacionadas co Coronavirus. No caso de Urxencia Sanitaria chamar ao 112.

Concello de Sada - 981 620 075

  • Horario de 09:00 a 14:00 horas. Para calquera consulta .

Servizos Sociais - 981 620 567

  • Horario de 09:00-14:00 horas. Para calquera consulta relacionada co benestar das familias ou axuda no fogar.

Policía Local - 629 572 289

  • 24 horas ao día. Para calquera consulta fora do horario de oficina e emerxencias durante todo o día.

Atención Municipal - 665 851 262

  • Para calquera consulta que necesite do Estado de Alarma

Servizo emerxencias - 607 438 457

  • 24 horas ao día. Para calquera situación de emerxencia.