Publicacións Organismos Públicos...

Publicacións Organismos Públicos

Achegamos información dos distintos decretos e medidas tomadas polas distintas adminsitracións, así como información complementaria do estado de Alarma Sanitaria polo Coronavirus

Os servizos administrativos do Concello de Sada funcionarán con porta pechada de 9 a 14 horas a partir do luns 16 de marzo. Todas as xestións deberanse facer de modo telemático desde a Sede Electrónica do Concello de Sada (sede.sada.gal). En caso de que non se dispuxese de medios telemáticos e para aqueles supostos de urxencia, o Concello atenderá presencialmente previa petición de cita telefónica, en horario de 9 a 14 horas ou chamando ao teléfono 981 620 075.

Medidas laborais, económicas e sociais.

Recopilación da normativa publicada con relación á crisis sanitaria polo COVID-19 do Boletín Oficial do Estado - 19/4/2020

Declaración do estado de alarma, medidas xerais, medidas dos ministerios designados e autoridades competentes delegadas e medidas doutros ministerios

FASES : PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA O LEVANTAMENTO DAS LIMITACIÓNS DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS NO ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DAS FASES DE TRANSICIÓN A UNHA NOVA NORMALIDADE

PLAN PARA A TRANSICIÓN A UNHA NOVA NORMALIDADE

 

Traballo

Guía de boas prácticas no centro de traballo (PDF) - 11/4/2020

Guía para a actuación no ámbito laboral (PDF) - 4/3/2020

Información sobre a presentación de ERTEs por causa do COVID-19 (PDF)

Medidas extraordinarias adoptadas fronte ao COVID-19 do Ministerio de Traballo e Economía Social

Guía sobre medidas laborais excepcionaisa contra o COVID-19 aprobadas polo Real Decreto-Ley 8/2020 (PDF)

Guía de medidas COVID-19 aplicables a autónomos/as (PDF)

Preguntas frecuentes para autónomos/as (PDF)

Guía sobre medidas laborais excepcionales contra o COVID-19 (PDF)

Información dos sectores de industria, comercio e turismo

 

Economía

Medidas económicas para ciudadáns

Medidas económicas para autónomos

Medidas económicas para empresas

Medidas económicas para trámites administrativos

Outras medidas económicas adoptadas polo Goberno

Axencia Tributaria: medidas tributarias COVID-19

Axencia Tributaria: preguntas frecuentes sobre impostos, censos e identificación electrónica

Medidas do Ministerio de Facenda ante o estado de alarma polo COVID-19

 

Sociais

Guía de medidas urxentes no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19

Preguntas frecuentes sobre as medidas sociais contra o coronavirus (PDF)

Medidas en materia de suministro de auga, electricidade e gas ante o brote do COVID-19

Guía de actuación para mulleres que estén sufrindo violencia de xénero no seu domicilio durante o estado de alarma (PDF)

Guía coas preguntas máis frecuentes sobre as medidas tomadas pola Secretaría de Estado de Migracións ante o COVID-19 (PDF)

 

Viaxes e transportes

Asistencia consular: preguntas frecuentes, plataforma Aloja, recomendacións para viaxeros

Mapa das restriccións aos viaxes dos cidadáns provenientes de España (PNG)

Plan de medidas para responder ao impacto do COVID-19 no sector transporte e movilidade

Preguntas frecuentes sobre transporte, movilidade e vivenda - 1/4/2020

 

Documentación institucional

 


Nova aplicación de información de axudas empresariais e principais normativas  polo COVID-19

Nova aplicación de información de axudas empresariais e principais normativas polo COVID-19

24/03/2020

Nas últimas semanas, estamos a vivir unha situación extraordinaria que a sociedade galega está sabendo afrontar desde a responsabilidade e a solidariedade colectiva que a caracterizan, entendendo a necesidade de traballar todas e todos xuntos contra este novo contexto internacional que vén provocado polo Covid-19. 

XESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

XESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE O ESTADO DE ALARMA

24/03/2020

O Consorcio das Mariñas ven de emitir novas directrices sobre a xestión de residuos domiciliarios durante Estado de Alarma COVID-19

Sada, 24 de marzo 2020.

AVISOS RECOLLIDA DE LIXO E PUNTOS LIMPOS

AVISOS RECOLLIDA DE LIXO E PUNTOS LIMPOS

17/03/2020

AVISO DO CONSORCIO DAS MARIÑAS EN RELACIÓN Á RECOLLIDA DE LIXO E OS PUNTOS LIMPOS

Desde o Consorcio As Mariñas informan de que, dado o estado de alarma actual: