Obras y servicios...

AXENDA

Obras y servicios


CONVOCATORIA BOLSA PARA PUESTOS DE OPERARIO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA BOLSA PARA PUESTOS DE OPERARIO DE LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS

18/09/2020

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal funcionario así coma para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de operario; en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2020”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 29 de xaneiro de 2020.

Sada mejorará la red de distribución de agua potable en caminos de Osedo y Mosteirón

Sada mejorará la red de distribución de agua potable en caminos de Osedo y Mosteirón

18/09/2020

La concejalía de Obras y Servicios mejorará los suministros de los caminos de el Camino del Palomar, Caminos de la Torrente (Seixeda), Caminos de as Gateñas (Xan Amigo) y camino de Casteliño, todos ellos en la parroquia de Osedo y en la zona de Caharrete en la parroquia de Mosteirón.

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

10/09/2020

Novas convocatorias de procesos selectivos dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña (PEL Concellos anualidade 2020) albanel e peón-condutor, dado que da tramitación duns primeiros proceso selectivos para a contratación laboral temporal de dous postos de peón-condutor e un posto de albanel (oficial de 2ª) quedaron un posto de peón-condutor deserto ao igual que o único posto convocado de albanel, polos Decretos da Alcaldía núm.1861 e 1860/2020, convócanse novamente procesos selectivos dos ditos postos que quedaron desertos.

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE PEÓN-CONDUCTOR (PEL 2020) - II CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE PEÓN-CONDUCTOR (PEL 2020) - II CONVOCATORIA

10/09/2020

Novas convocatorias de procesos selectivos dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña (PEL Concellos anualidade 2020) albanel e peón-condutor, dado que da tramitación duns primeiros proceso selectivos para a contratación laboral temporal de dous postos de peón-condutor e un posto de albanel (oficial de 2ª) quedaron un posto de peón-condutor deserto ao igual que o único posto convocado de albanel, polos Decretos da Alcaldía núm.1861 e 1860/2020, convócanse novamente procesos selectivos dos ditos postos que quedaron desertos.

Sada licita la renovación de distribución de agua en zonas de Fontán y Meirás

Sada licita la renovación de distribución de agua en zonas de Fontán y Meirás

02/09/2020

La licitación estará abierta hasta el 14 de septiembre siendo el presupuesto de contrata de  99,072.05 euros.

Sada, 1 septiembre 2020.

Sada licita obras en las parroquias y lugares de Sada por valor de más de medio millón de euros

Sada licita obras en las parroquias y lugares de Sada por valor de más de medio millón de euros

25/08/2020

La Xunta de Gobierno Local aprobó la licitación de seis obras de conservación y mejora de saneamiento y pavimentos en varias zonas del municipio que ya están anunciadas en el Perfil del Contratante

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL CONCELLOS ANUALIDAD 2020)

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL CONCELLOS ANUALIDAD 2020)

03/08/2020

A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 posto de oficial de 2ª-albanel en réxime de contratación laboral temporal. Estas bases regularán todo o non previsto polas Bases xerais para a selección de traballadores dentro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais da Deputación da Coruña (Pel Concellos anualidade 2020) , aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 28 de maio de 2020