Opina...

AXENDA

Opina

Queremos escuchar vuestra opinión. Para nosotros/as es fundamental conocer vuestras propuestas, críticas, reflexiones, etc. Todo suma, todo ayudará a hacer una Sada mejor.

Utilizad esta herramienta, participad de manera activa. Todos y todas podemos ayudar, adelante.

Benito Portela

O tratamento dos datos de carácter persoal que se recollen a través de concellodesada.com realízase de acordo ao disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa aplicable. As persoas intersadas poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos términos establecidos na lexislación aplicable, mediante escrito dirixido ao Concello de Sada, Av. da Mariña 25, 15160 - Sada.