Noticias...

AXENDA

Noticias


CURSO 2020-2021 ESCOLA INFANTIL FLORA RAMOS

CURSO 2020-2021 ESCOLA INFANTIL FLORA RAMOS

15/09/2020

REUNIÓN TELEMÁTICA PRINCIPIO CURSO 20/21 - 1 SETIEMBRE A LAS 11:00 HORAS

ENLACE A REUNIÓN PARA FAMILIAS DE PRINCIPIO DE CURSO EIM FLORITA PRIMEIRA PARTEENLACE  A REUNIÓN PARA FAMILIAS DE PRINCIPIO DE CURSO SEGUNDA PARTE

 CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE ALBAÑIL

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE ALBAÑIL

14/09/2020

OBJETO DE La CONVOCATORIA: Es objeto de esta convocatoria la provisión en propiedad, por el sistema de oposición, de una plaza de personal laboral fijo denominada Albañil, perteneciente al Grupo IV del Convenio Colectivo, vacante en el Plantel e incluida en la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOP A Coruña núm. 148, del 5-8-2016)

BOLSA EMPLEO OPERARIOS SERVICIO EMERGENCIAS MUNICIPAL (SEM)

BOLSA EMPLEO OPERARIOS SERVICIO EMERGENCIAS MUNICIPAL (SEM)

11/09/2020

Proceso selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de interinos para cubrir prazas vacantes de persoal laboral ou calquera das situacións contempladas no artigo 1 do Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada, así como para substitucións por vacacións ou permisos do persoal coa categoría de Operario do Servizo de Emerxencias Municipal (SEM); en todo aquelo que non estea previsto nas “BASES XERAIS PARA ELABORAR BOLSAS DE EMPREGO CON CARÁCTER INTERINO PARA POSTOS DE PERSOAL FUNCIONARIO E LABORAL DO CONCELLO DURANTE O 2020”, aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 29 de xaneiro de 2020. (BOP núm.24, do 5-2-2020)

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBAÑIL (PEL) - SEGUNDA CONVOCATORIA

10/09/2020

Novas convocatorias de procesos selectivos dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña (PEL Concellos anualidade 2020) albanel e peón-condutor, dado que da tramitación duns primeiros proceso selectivos para a contratación laboral temporal de dous postos de peón-condutor e un posto de albanel (oficial de 2ª) quedaron un posto de peón-condutor deserto ao igual que o único posto convocado de albanel, polos Decretos da Alcaldía núm.1861 e 1860/2020, convócanse novamente procesos selectivos dos ditos postos que quedaron desertos.

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE PEÓN-CONDUCTOR (PEL 2020) - II CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE PEÓN-CONDUCTOR (PEL 2020) - II CONVOCATORIA

10/09/2020

Novas convocatorias de procesos selectivos dentro do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos da Deputación da Coruña (PEL Concellos anualidade 2020) albanel e peón-condutor, dado que da tramitación duns primeiros proceso selectivos para a contratación laboral temporal de dous postos de peón-condutor e un posto de albanel (oficial de 2ª) quedaron un posto de peón-condutor deserto ao igual que o único posto convocado de albanel, polos Decretos da Alcaldía núm.1861 e 1860/2020, convócanse novamente procesos selectivos dos ditos postos que quedaron desertos.

INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL CEIP SADA Y CONTORNOS

INSCRIPCIÓN PARA EL SERVICIO DE COMEDOR DEL CEIP SADA Y CONTORNOS

08/09/2020

Adjuntamos relación definitiva de solicitudes admitidas a las que se les adjudica plaza en el comedor escolar del CEIP Sada y sus Contornos para el curso 2020/2021. 

 

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO CURSO 2020-2021

ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO CURSO 2020-2021

08/09/2020

El Ayuntamiento de Sada abre la inscripción en la Escuela Municiapal de Teatro para el curso 2020-2021

 

ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA DE SADA - MATRÍCULA CURSO 2020-2021

ESCUELA MUNICIPAL MÚSICA DE SADA - MATRÍCULA CURSO 2020-2021

04/09/2020

Nota informativa para el alumnado de la Escuela Municipal de Música de Sada. Curso 2020-2021

30-06-2020 - LISTADO DEFINITIVO DEL ALUMNADO ADMITIDO CURSO 2020-2021