CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBANEL (PEL CONCELLOS ANUALIDADE 2020)

03/08/2020

CONTRATACIÓN DE UN POSTO DE OFICIAL DE 2ª-ALBANEL (PEL CONCELLOS ANUALIDADE 2020)

A convocatoria prevé a cobertura polo sistema de concurso-oposición a través das presentes Bases específicas de 1 posto de oficial de 2ª-albanel en réxime de contratación laboral temporal. Estas bases regularán todo o non previsto polas Bases xerais para a selección de traballadores dentro do Programa de Integración Laboral mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais da Deputación da Coruña (Pel Concellos anualidade 2020) , aprobadas por Resolución de Alcaldía de data 28 de maio de 2020

IMPORTANTE: O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS COMEZARÁ AO DÍA SEGUINTE DA PUBLICACIÓN DO ANUNCIO NO BOP


Arquivado en:
Novas. Avisos. Facenda, Administración Local, Administración Electrónica, Contratación e Seguridade Cidadá.

Temas:
Subvencións e axudas. Emprego. Obras e servizos.

Perfís:
Veciños. Xuventude. Maiores.

AXENDA